Privacyverklaring

De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (ook bekend onder de Engelse afkorting

GDPR, General Data Protection Regulation) gaat over bescherming van natuurlijke personen in

verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het

vrije verkeer van die gegevens.

Bewust Binnen & Buiten verklaart met onderstaand statement te willen voldoen aan voornoemde

verordening.


Privacy

Bewust Binnen & Buiten respecteert en beschermt de privacy van alle deelnemers aan onze

activiteiten, onze gasten en gebruikers van onze website en zorgen dat al uw persoonsgegevens

vertrouwelijk worden behandeld.

Wanneer u ons mondeling, telefonisch, per email of anderzijds informatie verstrekt of een website

van ons bedrijf bezoekt worden uw gegevens verwerkt om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Wij

leggen u hieronder uit welke gegevens worden verwerkt, wat er met deze gegevens wordt gedaan en

welke rechten u heeft.

Ons bedrijf verwerkt uw gegevens, die bijvoorbeeld op onze website zijn ingevoerd, of als u

informatie aanvraagt, een reservering maakt of mee doet aan een prijsvraag en/of actie. Deze

gegevens betreffen uw identiteit zoals uw NAW-gegevens, een telefoonnummer, een e-mailadres,

etcetera.

Bij een bezoek aan onze website worden gegevens geregistreerd, zoals het IP-adres van uw

computer, waardoor ons bedrijf inzicht kan verkrijgen in het gebruik van onze website. Om onze

dienstverlening te optimaliseren worden via onze website in beperkte mate cookies op uw computer

geplaatst.

Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie

ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer staan en worden door ons

niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens zijn de acceptatie van cookies en de werking van

cookies mede afhankelijk van de browser-instellingen op uw computer.

Bewust Binnen & Buiten bewaart en gebruikt uitsluitend NAW-gegevens, telefoonnummers en

emailadressen die rechtstreeks aan ons zijn opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons zijn

verstrekt. We gebruiken voornoemde gegevens alleen voor het doel waarvoor die aan ons zijn

opgegeven en verder voor marketing- of servicedoeleinden, voor zover u daarvoor toestemming

heeft verleend. De door u verleende toestemming kunt u te allen tijde inzien, wijzigen en intrekken

via de site of door dit op een andere wijze aan ons te vragen of mee te delen. Bovendien wordt deze

mogelijkheid in elke marketing- en service-email geboden middels de button ‘uitschrijven’.

Ons bedrijf bewaart alleen gegevens die noodzakelijk voor de uitvoering van afspraken en

overeenkomsten en t.b.v. wettelijke en administratieve verplichtingen.

Bewust Binnen & Buiten verstrekt voornoemde gegevens nooit aan derden t.b.v. commerciële

doeleinden. U kunt altijd, bij voorkeur per email, aan ons bedrijf vragen welke gegevens van u

worden verwerkt en vragen in deze gegevens verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te

brengen, welke wij zo spoedig mogelijk zullen verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het

ontvangen van informatie dan kunt u ons via email hiervan op de hoogte stellen. Bewust Binnen &

Buiten stuurt u alleen informatie indien uw gegevens aan ons bedrijf zijn opgegeven.


Juridisch voorbehoud

Bij het samenstellen van onze website, folders en andere uitingen van ons bedrijf hebben wij de

uiterste zorg in acht genomen. Wij kunnen echter de voortdurende juistheid en/of volledigheid van

de inhoud van website en andere uitingen niet garanderen. Ons bedrijf sluit iedere aansprakelijkheid

uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die voortvloeit uit onjuistheden

en/of onvolledigheden in de informatie op onze website.


Google

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service, aangeboden door

Google Inc. (“Google”). Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf

Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en

rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan

derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de

informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet

toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De

informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door

Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy

Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie

van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking

van eventuele persoonsgegevens.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te

kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website

kunt benutten. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken

van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website naar uw computer wordt

gestuurd. Zowel ons bedrijf als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van cookies

proberen wij ervoor te zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde

informatie hoeft in te voeren. We proberen het u gemakkelijker te maken en kunnen cookies

gebruiken om persoonlijke aanbiedingen en berichten te sturen.

Voor het afmelden van cookies volgt u de instructies voor het aanpassen van de instellingen van de

browser van uw eigen computer. Deze vindt u onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers.


Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze

website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat die websites op betrouwbare en

veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van die desbetreffende

website de privacy-verklaring van die website, voor informatie over de wijze waarop zij met uw

gegevens omgaan.


Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, boekingen en activiteiten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

zoals u die op onze websites kunt vinden en/of downloaden.

Informatie en contact Indien u vragen heeft kunt u een e-mail sturen naar

info@bewustbinnenenbuiten.nl.

Namens Bewust Binnen & Buiten, 1 november 2021